ชื่อไทย : เอื้องช้างสารภี
ชื่อท้องถิ่น : เอื้องเจ็ดปอย(เหนือ) / เอื้องช้างสารภี, เอื้องตีนเต่า(เชียงใหม่) / เอื้องดอกขาม(แพร่,เหนือ) / เอื้องสารภี(กทม.,เชียงใหม่)
ชื่อสามัญ :
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Acampe rigida (Buch.-Ham. ex Sm.) P.F.Hunt
ชื่อวงศ์ : ORCHIDACEAE
ลักษณะวิสัย : กล้วยไม้
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ :
ลำต้น :
กล้วยไม้อิงอาศัย ลำต้นขนาดใหญ่ เส้นผ่านศูนย์กลาง 1.5-2 ซม. สูง 0.4-1 เมตร
ใบ :
รูปแถบ กว้าง   4-5 ซม. ยาว 30-40 ซม.
ดอก :
ออกเป็นช่อที่ซอกใบ จำนวน 5-12 ดอก กว้าง 1.5 ซม. กลีบเลี้ยงและกลีบดอกหนาสีเหลืองและมีลายสีน้ำตาลแดงพาด กลีบปากส่วนโคน เป็นถุงสั้น กลีบปากส่วนปลายสีขาวมีแต้มสีม่วงแดงมีกลิ่นหอม
ผล :
ระยะติดดอก - ผล :
เริ่มติดดอก : พฤศจิกายน สิ้นสุดระยะติดดอก : กุมภาพันธ์
เริ่มติดผล : สิ้นสุดระยะติดผล :

สภาพทางนิเวศวิทยา : นิเวศวิทยา พบตามป่าดิบและป่าดิบแล้งทั่วประเทศ
ถิ่นกำเนิด
การกระจายพันธุ์
การใช้งานด้านภูมิทัศน์
การปลูกและการขยายพันธุ์ :
รายละเอียดการใช้ประโยชน์ :
แหล่งอ้างอิง : [1] องค์การสวนพฤกษศาสตร์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. 2551. กล้วยไม้ไทย 1. Thai Native Orchids 1. พิมพ์ครั้งที่ 1. หจก. วนิดาการพิมพ์. เชียงใหม่.
ประเภทของการใช้ประโยชน์ :
กล้วยไม้
ที่อยู่ :
หมายเหตุ :
รูปพรรณไม้ :
   
Copyright © 2011 Royalpark Rajapruek All rights reserved.
ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100
โทร 053-114110-5 แฟกซ์ 053-114196 E-Mail : rprp@hrdi.or.th
เริ่มใช้งานระบบเมื่อ 1 มิถุนายน 2554